Podjetje / Zaposlitev in štipendije

Zaposlitev

Odprti postopki zaposlitve

>> Operater betonskih mešanic

 

 

 

 

 

 

Zaprti postopki zaposlitve

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Delavec gradbenih del

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Referent procesa

>> Odgovorni vodja del

>> Samostojni strokovni sodelavec – pravnik

>> Samostojni strokovni sodelavec – pravnik

>> Samostojni strokovni sodelavec

>> Samostojni strokovni sodelavec – geodet

>> Delovodja gradbišča

>> Voznik tovornega vozila

>> Samostojno strokovno sodelavko / sodelavca na področju prava

>> Odgovorni vodja del

>> Operater betonskih mešanic

>> Serviser

>> Voznik tovornega vozila

>> Operater betonskih mešanic

>> Delovodja gradbišča

>> Skladiščnik – vzdrževalec opreme

>> Voznik tovornega vozila

>> Delavec enostavnih gradbenih del

>> Strojnik zahtevnih del težke gradbene mehanizacije

>> Referent procesa

>> Referent procesa

>> Delavec gradbenih del

>> Referent procesa

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Delavec gradbenih del

>> Voznik tovornega vozila

>> Delovodja gradbišča

>> Odgovorni vodja del za nizke gradnje

>> Odgovorni vodja del za visoke gradnje

>> Delavec zahtevnih gradbenih del

>> Delavec gradbenih del

>> Delavec zahtevnih gradbenih del

>> Referent komerciale

>> Vodja tehnične komerciale

>> Samostojni tehnični komercialist

>> Laborant gradbenih materialov

>> Delovodja gradbišča

>> Odgovorni vodja del

>> Delavec zahtevnih gradbenih del

>> Samostojni strokovni sodelavec

>> Voznik tovornega vozila

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije 

>> Odgovorni vodja del 

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Odgovorni vodja del

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Samostojni strokovni sodelavec

>> Komercialist

>> Odgovorni vodja del

>> Delovodja gradbišča

>> Voznik tovornega vozila

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Delavec zahtevnih gradbenih del

>> Referent procesa

>> Tehnolog komerciale

>> Referent proizvodnje

>> Skladiščnik – vzdrževalec opreme

>> Odgovorni vodja del

>> Referent procesa

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Delovodja gradbišča

>> Delavec zahtevnih gradbenih del

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Serviser

>> Referent poslovne dokumentacije

>> Laborant gradbenih materialov

>> Delovodja gradbišča

>> Odgovorni vodja del

>> Referent procesa

>> Delavec enostavnih gradbenih del

>> Delovodja gradbišča

>> Odgovorni vodja del

>> Tehnolog komerciale

>> Delavec na gradbišču – enostavna dela

>> Vodja tehnične komerciale

>> Ekonomist financ

>> Odgovorni vodja del

>> Vzdrževalec elektro opreme

>> Delavec na gradbišču – enostavna dela

>> Strokovni sodelavec tehnološko komuniciranje komercialnega področja

>> Strojnik težke gradbene mehanizacije

>> Delovodja

>> Komercialist