Podjetje / Kakovost in varnost

Laboratorij

V kontrolnem laboratoriju izvajamo storitev za ugotavljanje kvalitete svežega in strjenega betona, kvaliteto kamenih agregatov in tamponov po posameznih lastnostih. Vrsta storitev je razvidna iz priložene tabele. V laboratoriju uporabljamo kakovostno opremo, ki je v skladu s predpisanimi standardi. Storitve izvaja strokovno usposobljen kader.

Naziv preiskave

BETONI
 • Odvzem vzorca – kocka
 • Odvzem vzorca – kocka – na terenu
 • Negovanje vzorca v vodnem mediju
 • Preiskava tlačne trdnosti betona z izdelavo poročila
 • Preiskava konsistence betona z izdelavo poročila
 • Preiskava vodotestnosti betona z izdelavo poročila
 • Preiskava vsebnosti zraka v betonu z izdelavo poročila
 • Priprava poročila za ocenjevalno obdobje
 • Poročilo in končna ocena kakovosti betona končnega poročila za objekt
BRIZGANI BETONI TER INJEKTIRNA MASA
 • Odvzem vzorca – vrtanje valja fi 100mm
 • Odvzem vzorca – vrtanje valja fi 100mm – na terenu
 • Preiskava tlačne trdnosti nabrizganega betona in injektirne mase
 • Preiskava vodotestnosti betona
 • Priprava poročila za storitev
KAMENI AGREGATI
 • Odvzem vzorcev na terenu do
 • Priprava vzorcev kamenega agregata
 • Določitev oblike zrn s kljunastim merilom
 • Določitev vsebnosti vlage
 • Določanje granulometrijske sestave
 • Določitev finih delcev – ekvivalenta peska
 • Priprava poročila za ocenjevalno obdobje
NOSILNOST TAL
 • Meritev nosilnosti nasipov, izkopov, reciklažnih materialov, prehodi cest… z dinamično ploščo