Podjetje / Nadzorni svet

Javna objava revizorjevih poročil

Revizorjevo poročilo je del Letnega poročila družbe RGP.

 

Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo RGP d. o. o. po 60. členu ZSDH-1

 

Javna objava seznama subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (60. člen ZSDH-1)

  • Mag. Aleksandar Erkić, generalni direktor RGP
  • Miha Pečovnik, predsednik NS RGP
  • Urh Šuštar, namestnik predsednika NS RGP
  • Miha Pohar, predstavnik zaposlenih v NS RGP

 

Življenjepisi in soglasja k objavi življenjepisov

 

Izjave o razkritju in izogibanju nasprotja interesov