Podjetje / Kontakti

Vsi kontakti

OE VODSTVO

Tajništvo

Simona RADOVANOVIĆ

T: 03 8982 170
E: info@rgp.si
E: simona.radovanovic@rgp.si

Generalni direktor

Iztok ČERNOŠA, univ.dipl.ing.grad.

T: 03 8982 170
E: iztok.cernosa@rgp.si

Svetovalec direktorja

dr. Marjan HUDEJ, univ.dipl.ing.rud.

T: 03 8982 170
E: marjan.hudej@rgp.si

Strokovni sodelavec VZD

Miran HUDOURNIK, univ.dipl.inž.rud.

M: 041 324 511
E: miran.hudournik@rgp.si

OE FINANCE IN KONTROLING

Vodja financ in kontrolinga

mag. Andreja MEŽA, univ.dipl.oec.

T: 03 8982 112
E: andreja.meza@rgp.si

OE TEHNIČNA KOMERCIALA

Vodja tehnične komerciale

Iztok Esih

T: 03 8982 183
E: iztok.esih@rgp.si

OE SPLOŠNE SLUŽBE

Vodja splošnih služb

Slavica POGORELČNIK

T: 03 8982 128
E: slavica.pogorelcnik@rgp.si

OE GRADBENA OPERATIVA

Vodja operative

mag. Marko RANZINGER, univ.dipl.ing.rud.

T: 03 8982 143
E: marko.ranzinger@rgp.si

Odgovorni vodja del

mag. Marko VENTA

M: 041 673 860
E: marko.venta@rgp.si

Odgovorni vodja del

Matej BRAČIČ, inž.rud. in geotehnologije

M: 041 250 595
E: matej.bracic@rgp.si

Odgovorni vodja del

Tadej VODUŠEK, univ.dipl.inž. geologije

M: 041 680 546
E: tadej.vodusek@rgp.si

Odgovorni vodja del

Florijan ROT

M: 040 688 939
E: florijan.rot@rgp.si

OE GRADBENI PROIZVODI (kamnolom Paka in betonarna)

Vodja proizvodnje

Roman ROŠER, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

T: 03 8986 786
M: 041 547 017
E: roman.roser@rgp.si

OE MEHANIZACIJA

Vodja mehanizacije

Boštjan DREV

M: 041 208 956
E: bostjan.drev@rgp.si

Koordinator mehanizacije

Urban JUG

M: 041 361 580
E: urban.jug@rgp.si

Kje smo