Podjetje / Kontakti

Vsi kontakti

OE VODSTVO

Tajništvo

Simona RADOVANOVIĆ

T: 03 8982 170
E: info@rgp.si
E: simona.radovanovic@rlv.si
E: simona.radovanovic@rgp.si

Direktor

Anton ŽAGAR, univ.dipl.ing.geod.

T: 03 8982 170
E: anton.zagar@rlv.si

Svetovalec direktorja

dr. Marjan HUDEJ, univ.dipl.ing.rud.

E: marjan.hudej@rlv.si

Strokovni sodelavec VZD

Miran HUDOURNIK, univ.dipl.inž.rud.

M: 041 324 511
E: miran.hudournik@rlv.si

OE FINANCE IN KONTROLING

Vodja financ in kontrolinga

mag. Andreja MEŽA, univ.dipl.oec.

T: 03 8982 112
E: andreja.meza@rlv.si

OE TEHNIČNA KOMERCIALA

Vodja tehnične komerciale

Zef VUČAJ

T: 03 8982 111

OE SPLOŠNE SLUŽBE

Vodja splošnih služb

Slavica POGORELČNIK

T: 03 8982 128

OE GRADBENA OPERATIVA

Vodja operative

mag. Marko RANZINGER

T: 03 8982 143
E: marko.ranzinger@rlv.si

Odgovorni vodja del

mag. Marko VENTA

M: 041 673 860
E: marko.venta@rlv.si

Odgovorni vodja del

Matej BRAČIČ, inž.rud. in geotehnologije

M: 041 250 595
E: matej.bracic@rlv.si

Odgovorni vodja del

Tadej VODUŠEK, univ.dipl.inž. geologije

M: 041 680 546
E: tadej.vodusek@rlv.si

Odgovorni vodja del

Florijan ROT

M: 040 688 939
E: florijan.rot@rlv.si

OE GRADBENI PROIZVODI (kamnolom Paka in betonarna)

Vodja proizvodnje

Roman Rošer, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

T: 03 8986 786
M: 041 547 017
F: 03 8986 788
E: roman.roser@rlv.si

OE MEHANIZACIJA

Vodja mehanizacije

Drev Boštjan

M: 041 208 956
E: mailto:bostjan.drev@rgp.si

Kje smo