Aktualno / Novice

Novice

Družba RGP začela z izdelavo predora v Kopru

Mestna občina Koper je z izvajalcem del CGP iz Novega mesta začela graditi novo parkirno hišo na Muzejskem trgu v Kopru. Izgradnja le-te je ključnega pomena za ureditev prometa v starem mestnem...

Card image cap

Družba RGP je pristopila k sanaciji mostu Starše

To seveda ni prvi most, s sanacijo katerega se soočamo v naši družbi. V preteklih letih smo tako izvedli že sanacijo mostu na velenjski promenadi, na novo smo zgradili 200 metrov dolg most v...

Card image cap

Rekonstrukcija in prizidava cestišča preko jezu Markovci

Oktobra 2017 je družba RGP d.o.o. podpisala pogodbo z Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) d.o.o. za rekonstrukcijo in prizidavo cestišča preko jezu Markovci. Za gradnjo novega mostu čez...

Card image cap

Ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE na reki Dravi

V skladu s sprejetimi poslovnimi usmeritvami skupine HSE in s ciljem doseganja čim bolj racionalnega delovanja družb skupine HSE je sprejeto stališče, da se v skupini zmanjša obseg naročanja...

Card image cap

Rekonstrukcija cerkve Sv. Martina

V mesecu avgustu, smo pričeli z obnovo cerkve sv. Martina v Velenju, ki predstavlja arhitekturo dveh cerkva. Prva manjša cerkev se omenja že sredi 13. stoletja. Arhitektura cerkve je poznobaročna...

Card image cap

Most čez potok Struga na dostopni cesti Brežice – HE Brežice

HE Brežice je poleg že zgrajenih hidroelektrarn (HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško), ki so v polnem obratovanju, že četrta v tej verigi. Sama gradnja hidroelektrarne je bila...

Card image cap

Gradnja usedalnika 3 na južnem delu deponije premoga

Podjetje RGP je v letu 2017 pričelo za naročnika TEŠ izvajati dela na projektu Ekološka tehnološka sanacija zaprtega krogotoka voda na področju sanacije ugreznin. V sklopu sanacije se ureja...

Card image cap