2017
2017

Most čez potok Struga na dostopni cesti Brežice – HE Brežice

HE Brežice je poleg že zgrajenih hidroelektrarn (HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško), ki so v polnem obratovanju, že četrta v tej verigi. Sama gradnja hidroelektrarne je bila...

Card image cap

Gradnja usedalnika 3 na južnem delu deponije premoga

Podjetje RGP je v letu 2017 pričelo za naročnika TEŠ izvajati dela na projektu Ekološka tehnološka sanacija zaprtega krogotoka voda na področju sanacije ugreznin. V sklopu sanacije se ureja...

Card image cap