Novice / Gradnja usedalnika 3 na južnem delu deponije premoga

Gradnja usedalnika 3 na južnem delu deponije premoga

Podjetje RGP je v letu 2017 pričelo za naročnika TEŠ izvajati dela na projektu Ekološka tehnološka sanacija zaprtega krogotoka voda na področju sanacije ugreznin. V sklopu sanacije se ureja tudi odvodnjavanje meteornih vod na južnem delu deponije premoga z izgradnjo usedalnika 3.

Za izboljšanje varovanja vodotkov in podtalnice se na južnem delu deponije premoga gradi zemeljski usedalnik za sprejem padavinskih vod iz deponije premoga. S tem se bodo meteorne vode s povečano vsebnostjo trdnih delcev prečistile pred izpustom v okolje.

V sklopu usedalnika 3 se gradi tudi črpališče in tlačni cevovod, preko katerega bo možno v dolžini ca. 1500 m vodo prečrpavati v objekte obstoječega zaprtega krogotoka voda (ZKV). Pred izpustom vode iz usedalnika v okolje se bo avtomatizirano izvajalo meritve motnosti vode. V primeru neustreznih parametrov bo samodejno vklopljeno prečrpavanje vode v predusedalnik na objektih ZKV.