Podjetje / Informacije javnega značaja

Informacija javnega značaja

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani: www.uradni-list.si.

Enotni stroškovnik velja z dnem 8. 5. 2016.

Izplačila poslovne uspešnosti

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2020.

Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi RGP, d.o.o., Velenje in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi RGP, d.o.o., Velenje je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2020 v višini 645 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupni znesek je znašal 104.060,71 EUR.

Kontakt

Tadeja Jegrišnik

Partizanska cesta 78
3320 Velenje
Slovenija

T: +386 (0) 3 8996 327
F: +386 (0) 3 5875 007
E: tadeja.jegrisnik@rlv.si