Podjetje / Informacije javnega značaja

Informacija javnega značaja

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani: www.uradni-list.si.

Enotni stroškovnik velja z dnem 8. 5. 2016.

Katalog informacij javnega značaja za leto 2014

Izplačila poslovne uspešnosti

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2021

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2021.

Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi RGP, d. o. o. Velenje in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi RGP, d. o. o. Velenje je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2021 v višini 1.305,50 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu skladno s kriteriji. Skupni znesek je znašal 181.673,17 EUR.

Kontakt

Vodja službe komuniciranja

Majna ŠILIH

T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si