Dejavnosti / Proizvodnja kamenih agregatov in betonskih proizvodov

Produkti

POZ.VRSTA IN LASTNOSTI PESKAOPOMBA
1Mivka - Agregat za malte 0/1 mm in betone*, **
2Agregat za malte 0/2 mm*
3Agregat za betone 0/2B mm; GF 85 – f22**
4Agregat za betone 0/4 mm; GF 85 - f16**
5Agregat za betone 4/8 mm; GC 85/20 - f1,5 - SI15 – LA25 – MS18**
6Agregat za betone 8/16 mm; GC 85/20 - f1,5 - SI15 – LA25 – MS18**
7Agregat za betone 16/32 mm; GC 85/20 - f1,5 - SI15 – LA25 – MS18**
8Tampon-agregat za nevezane materiale 0/32 mm; GA 80- f7- LA25-MS18***
9Tampon-agregat za nevezane materiale 0/125 mm; GA 80- f7- LA25-MS18***
10Mešanica za beton 0/16/32 mm; GA 85**
11Rovni pesek - kontroliran po sistemu 4+
12Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih LMB5/40 – CS80 – WA0,5 – MS18 (nazivna velikost kamna 30 cm)****
13Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih LMB60/300 – CS80 – WA0,5 – MS18 (nazivna velikost kamna 60 cm)****
14Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih HMB300/1000 – CS80 – WA0,5 – MS18 (nazivna velikost kamna 100 cm)****
Opombe:

**** Certifikat po standardu EN 13139:2002 in EN 13139:2002/AC:2004
**** Certifikat po standardu EN 12620:2002 + A1:2008
**** Certifikat po standardu EN 13242:2003 + A1:2008
**** Certifikat po standardu EN 13383-1:2002 in EN 13383-1:2002/AC:2004

Mokre betonske mešanice

Vrsta projektiranega betona po SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016VRSTA BETONA PO JUSOznaka receptur
PODLOŽNI BETON, KONTROLIRAN PO SISTEMU 4+
C8/10 X0 Cl0,1 Dmax16 S2MB 10 0-16102
C8/10 X0 Cl0,1 Dmax32 S2MB 10 0-32101
ZEMELJSKO VLAŽEN BETON
C12/15 X0 Cl0,1 Dmax16 S1MB 15 0-16152K
C12/15 X0 Cl0,1 Dmax8 S1MB 15 0-8153K
C16/20 X0 Cl0,1 Dmax16 S1 MB 20 0-16202K
C16/20 X0 Cl0,1 Dmax8 S1 MB 20 0-8203K
C20/25 X0 Cl0,1 Dmax16 S1 MB 25 0-16252K
C20/25 X0 Cl0,1 Dmax8 S1 MB 25 0-8257K
C25/30 X0 Cl0,1 Dmax16 S1 MB 30 0-16302K
C25/30 X0 Cl0,1 Dmax8 S1 MB 30 0-8313K
NAVADEN TRANSPORTNI BETON
C12/15 X0 Cl0,1 Dmax16 S2 MB 15 0-16152
C16/20 X0 Cl0,1 Dmax16 S2 MB 20 0-16202
C20/25 XC1 Cl0,1 Dmax16 S2 MB 25 0-16252
C25/30 XC2 Cl0,1 Dmax32 S2 PV-IMB 30 0-32301
C25/30 XC2 Cl0,1 Dmax16 S2 PV-IMB 30 0-16302
ČRPNI TRANSPORTNI BETON
C20/25 XC1 Cl0,1 Dmax32 S3 MB 25 0-32253
C20/25 XC1 Cl0,1 Dmax16 S3 MB 25 0-16254
C25/30 XC2 Cl0,1 Dmax16 S3 PV-IMB 30 0-16310
C25/30 XC2 Cl0,1 Dmax32 S3 PV-IMB 30 0-32311
C30/37 XC3/XD2/XM1 Cl0,1 Dmax16 S3 PV-IIMB 35 0-16354
C30/37 XC3/XD2 Cl0,1 Dmax32 S3 PV-IIMB 35 0-32353
C30/37 XC4/XD2/XF2/XF3/XA1 Cl0,1 Dmax16 S4 PV-IIMB 35 0-16 (OSMO, OMO)RGP15
C30/37 XC4/XD2/XA1 Cl0,1 Dmax16 S4MB 35 0-16RGP15-BA
C30/37 XC2/XD2/XA1 Cl0,1 Dmax16 S4MB 35 0-16358
C30/37 XD3/XF2 Cl0,1 Dmax32 S4MB 35 0-32 (OSMO)359
C35/45 XC4/XD2 Cl0,1 Dmax32 S3 PV-IIIMB 45 0-32403
C35/45 XC4/XD2 Cl0,1 Dmax16 S3 PV-IIIMB 45 0-16404
C35/45 XC4/XD3/XA1/XF4 Cl0,10 Dmax16 S4MB 45 0-16 (OSMO, OMO)RGP16
C35/45 XD2/XF3 Cl0,10 Dmax32 S4MB 45 0-32 (OMO)406
Vrsta estriha po SIST EN 13813:2003 Kontrola po sistemu 4+
CT C20 F4 MB 20205
CT C25 F4 MB 25255
CT C30 F5 MB 30 305

Malte in suhe betonske mešanice

ZAP. ŠT.NAZIV PROIZVODAPODROČJE UPORABE / PROIZVEDENO V SKLADU S STANDARDOMOPOMBA
1TORMALT malta za zidanje (G, rec. T3)Za splošno uporabo - gradnjo z vsemi gradbenimi izdelki, za nosilne zidove, dimnike in zidanje s kamenjem / SIST EN 998-2:2004; Kontrola po sistemu 2+*
2TORMALT omet PCM (GP, rec.T1)Groba podaljšana malta za ročno ometavanje notranjih in zunanjih zidov / SIST EN 998-1:2004; Kontrola po sistemu 4+**
3TORMALT estrih (CT-C40-F7, rec. T3)Pripravljena suha betonska mešanica za izdelavo stanovanjskih in industrijskih tlakov / SIST EN 13813:2003; Kontrola po sistemu 4+***
4 C25/30 – Dmax8-Cl 0,10 (TBV – 30 P, rec. 312B)Statična ojačitev obstoječih objektov, mostov, ind. objektov
5 C20/25 – Dmax8–Cl 0,10 (TBV – 25, rec. 256B)Sanacije opornih zidov, hidrotehničnih objektov in drugo
6 C16/20 – Dmax8 – Cl 0,10 (TB – 20 P, rec.206B)Zaščita gradbenih jam in brežin
7 C12/15 – Dmax8 - Cl 0,10 (TB – 15, rec.156B)Zapolnjevanje praznih prostorov za konstrukcijskimi elementi

Za kupljene proizvode dobite Certifikate z Izjavo o skladnosti pri vodji notranje proizvodnje.

Opombe:

** proizvodi embalirani v natronskih vrečah
** proizvodi embalirani v natronskih vrečah

Pri nakupu proizvodov v BIG BAG se ti polnijo od 100 kg – 1400 kg.

Možnost izvedbe sestave s strani projektanta ali po zahtevi naročnika.

Izvedeni projekti v letu 2020

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Košnja brežin na objektih DEMDEM d.o.o.
Čiščenje pregrad na Dravškem potoku in Trbonjski reki in teh. opazovanje desnega dela OK HE FORMINDEM d.o.o.
Ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE na reki DraviDEM d.o.o.
Havarijska delaTEŠ d.o.o.
Gradbena dela za priključitev bloka 5 na 220 kV omrežje v TE ŠoštanjTEŠ d.o.o.
Izvajanje storitev na področju sanacije ugreznin-(Sklop 2)Premogovnik Velenje d.o.o.
Rekultivacija in sanacijske storitve na pridobivalnem področju PV-(Sklop 3)Premogovnik Velenje d.o.o.
Začasno skladiščenje žlindre na predusedalniku 2 na PSUTEŠ d.o.o.
Gradbeno in komunalno vzdrževanje objektov in površin na območju PVPremogovnik Velenje d.o.o.
Nakladanje in prevoz stabilizata TEŠTEŠ d.o.o.
Ekološka sanacija-revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeruTEŠ d.o.o.
Gradbeno vzdrževalne in komunalne storitve v TE Šoštanj za obdobje dveh let od 1.3.2019 do 28.2.2021TEŠ d.o.o.
Izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov na reki Soči in črpalne HE Avče za obdobje treh letSENG d.o.o.
Dela s plovnim bagrom WatermasterKP Ptuj d.o.o.
Sanacija mostu na LC čez dovodni kanal HE Zlatoličje, most Straše-PrepoljeDEM d.o.o.
Gradbeno obrtniška dela za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodovINTECH gradnje d.o.o.
Nadgradnja železniškega odseka Zidani most – Rimske Toplice in železniške postaje Rimske TopliceKOLEKTOR KOLING d.o.o.
Obnova sistema za meritev gladin akumulacij na HE Vuzenica in HE DravogradDEM d.o.o.
Obnova talnih tirov na področju NOPPremogovnik Velenje d.o.o.
Sanacija betonskih površin na vtoku v HE ForminDEM d.o.o.
MHE Majcen Mislinja-sanacija jezovnega delaElektro Celje OVI d.o.o.
Sanacija naklonskih površin Ptujskega jezeraDEM d.o.o.
Odstranjevanje naplavin iz prodnega zadrževalnika Majdičev logSavske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Odvzem prodnih nanosov na koncesijskem območju SENGSENG d.o.o.
Izvedba testnega polja za določitev načina tesnjenja prelivnega zidu jez MeljeDEM d.o.o.
Ureditev prostora za začasno skladiščenje žlindreTEŠ d.o.o.
Sanacija celotne ograje varovanega območja TE ŠoštanjTEŠ d.o.o.
Gradbena ureditev prostora usmernikov, baterij, razsmernikov na HE MODEM d.o.o.
Obnova krova in rekonstrukcija žerjavne proge na HE Vuhred 1. fazaDEM d.o.o.
Nadomestna gradnja dveh mostov: Most čez Podlipščico in most čez LahovkoKolektor CPG
Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico pri ŠumbrekuObčina Domžale
Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja - zahodNIVIG d.o.o.
Obnova talnih tirov na področju NOPPremogovnik Velenje d.o.o.
Sanacija poslovnega dela hangarja po izlivu vodeDEM d.o.o.
Izgradnja MČN na HE DravogradDEM d.o.o.
Menjava dotrajanih rolo garažnih vrat z novimi sekcijskimi vrati na HE VuhredDEM d.o.o.
Preureditev hangarja na lokaciji OCVDEM d.o.o.
Obnova montažne dvorane na HE MODEM d.o.o.
Manjša gradbena dela na objektih DEM: HE Fala, HE MO, HE ForminDEM d.o.o.
Ureditev skladišča odpadnih olj in mazivPremogovnik Velenje d.o.o.
Gradbena ureditev jezu Markovci - 1. faza (sanacija PP6)DEM d.o.o.
Popravilo ograje na HE Formin ter izvedba kablovoda do kontejnerja nevarnih snoviDEM d.o.o.
Prenova mehanične delavnice in pomožnih prostorov HE FalaDEM d.o.o.
Ureditev deponije leša na HE DravogradDEM d.o.o.
Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objektiMOP, DRSV
Sanacija plazu na lokalni cesti v občini Šentilj - plaz Majer (sklop 1)Občina Šentilj
Izvedba cestišča od skladišč do 110 kV stikališča na HE ForminDEM d.o.o.
Energetska sanacija OCV 1DEM d.o.o.
Izgradnja AB platoja in nadstreška za odlaganje dvižnih naprav in strojne mehanizacije na HE VuzenicaDEM d.o.o.
Izgradnja nadstreška nad deponijo HE VuzenicaDEM d.o.o.
Izvedba dostopne poti do MHE RogoznicaDEM d.o.o.
Sanacija poškodovanega kamnitega obrežnega zavarovanja Virtnik 1DEM d.o.o.
Sanacija brežine - gabioni podslapje HE VuzenicaDEM d.o.o.
Demontaža gume transportnega traku št. 3 in št. 15 za transport premogaHSE Energetska družba Trbovlje d.o.o.
Sanacija plazu na LC 410 020 v Belih Vodah med domačijama KotnikObčina Šoštanj
Izgradnja sončne elektrarne na strehi strojnice HE HubeljSENG d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2019

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Nadgradnja železniškega odseka Zidani most – Rimske Toplice in železniške postaje Rimske TopliceKOLEKTOR KOLING d.o.o.
Gradbeno obrtniška dela za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodovINTECH GRADNJE d.o.o.
Izdelava asfaltne plasti na servisni poti ob Ptujskem jezeruDEM d.o.o.
Čiščenje težko dostopnih površin bloka 5 v TEŠTEŠ d.o.o.
Zemeljski plaz nad LC 200221 Brstnik – Rifengozd - TremarjeOBČINA LAŠKO
Zavarovanje desne brežine reke Soče ob kampu KanalSOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Sanacija mostu na LC čez dovodni kanal HE Zlatoličje, most Starše - PrepoljeDEM d.o.o.
Sanacija poškodovane brežine-usada mHE CeršakDEM d.o.o.
Odstranitev naplavin Vinarskega potoka v Koblarjevem zalivuDEM d.o.o.
Dela s plovnim bagrom WatermasterKOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.o.o.
Sanacija podpornega zidu in brežine pod RT-923/1087 Stahovica – Kamniška BistricaRAFAEL d.o.o.
Izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov na reki Soči in črpalne HE Avče za obdobje treh letSENG d.o.o.
Sanacija poškodovanih asfaltnih površin zaradi odvoza plavja na lokaciji HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Sanacija poškodovanih sanitarij in skladišča HE DravogradDEM d.o.o.
Sanacija usada podslapja HE VuzenicaDEM d.o.o.
Obnova zalogovnika tehnološke vode HE Mariborski otokDEM d.o.o.
Ureditev dostopne poti jez Melje - podslapjeDEM d.o.o.
Izvedba ograje in ozemljitev podslapja HE VuzenicaDEM d.o.o.
Izgradnja kanalizacijskega priključka na HE ForminDEM d.o.o.
Gradbeno vzdrževanje in komunalne storitve v TE Šoštanj za obdobje dveh letTEŠ d.o.o.
Izdelava nadstreška za shranjevanje orodja premičnega opaža na mHE MarkovciDEM d.o.o.
Postavitev nadstreška za bager na HE ForminDEM d.o.o.
Izvedba inklinometričnih meritev na lokaciji HubeljCORUS INŽENIRJI d.o.o.
Izgradnja spusta za čolne – odvodni kanal HE ForminDEM d.o.o.
Izgradnja kanalizacijskega priključka na upravni zgradbi jezu Markovci in počitniške hiše MarkovciDEM d.o.o.
Izvedba zaščitne ograje na vtoku HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Ekološka sanacija-revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeruTEŠ d.o.o.
Zamenjava kabelske trase na ugrezninskem področjuTEŠ d.o.o.
Nakladanje in prevoz stabilizata TEŠTEŠ d.o.o.
Odstranitev mulja pred vtočnim objektom mHE AjbaSENG d.o.o.
Sanacija podzemnega hodnika na objektu Doblar 1SENG d.o.o.
Vzdrževalno gradbena dela na pregradi PodseloSENG d.o.o.
Vzdrževalno gradbena in obrtniška dela na objektu HE Plave 1 SENG d.o.o.
Ureditev dostopov do servisne ceste ob kanalu v MiklavžuDEM d.o.o.
Sanacija betonskih površin na vtoku v HE ForminDEM d.o.o.
Obnova talnih tirov na področju NOPPREMOGOVNIK VELENJE d.o.o.
Obnova obrežnih zavarovanj na območju objektov DEM (ZAG)-Spodnji trg-VuzenicaDEM d.o.o.
Začasno skladiščenje žlindreTEŠ d.o.o.
Obnova sistema za meritev gladin akumulacij na HE Dravograd in HE Vuzenica DEM d.o.o.
Ohranjanje energetskega potenciala na reki DraviDEM d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2018

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Brizgan beton – CKŽ 19, KrškoKOSTAK GIP d.o.o.
Dobava in vgradnja lovilcev olj pred iztokom št. 3 v reko Pako PV
Izvajanje gradbeno-vzdrževalnih in komunalnih storitevTEŠ d.o.o.
Sanacija niš na vtoku za zapornice HE ForminDEM d.o.o.
Izvedba zaščite pred zdrsom kamenjaDEM d.o.o.
Obnova industrijskega vodovoda TEŠ – 3.fazaTEŠ d.o.o.
Izdelava utorov v kamnitih nadvozih zaradi zagotovitve svetlega profila na progi Jesenice - SežanaSŽ-Infrastruktura
Dela na odvodnem kanalu HE Formin DEM d.o.o.
Izvajanje storitev na deponiji premoga in PSU na pridobivalnem prostoru PVPV
Dobava in montaža 220 kV opreme in zaščite za priključitev bloka 5 na 220 kV omrežjeC&G d.o.o.
Izvajanje storitve na deponiji premoga in PSU na pridobivalnem prostoru PV sklop 3PV
Sanacija poškodb na odvodnem kanalu HE Zlatoličje in HE ForminDEM d.o.o.
Izvedba gradbeno obrtniških del pri izgradnji nove trafo postaje na področju klasirnicePV
Sanacija poškodovanega obrežnega zavarovanja ob železnici v bazenu HE Ožbalt med profiloma P210 in P211DEM d.o.o.
Izdelava mokrih in suhih betonskih mešanicPV
Izdelava zračilnega jaška NOP IIPV
Pridobivanje kamenih agregatov različnih frakcijPV
Izdelava piezometrične vrtine PT-24a/17 globine 530 metrovPV d.o.o.
Storitve za ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE DravaDEM d.o.o.
Košnja trave in urejanje brežin na akumulacijeh HE DEMDEM d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2017

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izvajanje rekultivacijskih in sanacijsko-gradbenih del v pridobivalnem prostoru PVPV d.d.
Izdelava mokrih in suhih betonskih mešanicPV
Izdelava zračilnega jaška NOP II globine 393 metrovPV
Pridobivanje kamenih agregatov različnih frakcijPV
Storitve za ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE Drava DEM d.o.o.
Gradbena dela za ureditev kanalizacije v sanitarijah laboratorijaHTZ I.P. d.o.o.
Izvedba oljne jame za rezervni transformator DEM d.o.o.
Sanacija brežin na območju mesta Maribor DEM d.o.o.
Čiščenje pregrad na dravškem potoku in trbonjski reki DEM d.o.o.
Izdelava inklinometra tet TET
Izdelava piezometrične vrtine P-2ut-b/16PV d.d.
Sanacija zaprtega krogotoka voda na področju sanacije ugrezninTEŠ d.o.o.
Vzdrževanje obrežnega zavarovanja ob železnici v bazenu HE OžbaltDEM d.o.o
Sanacija površin na oblogi ptujskega jezera z uporabo vodnega opažaDEM d.o.o
Sanacija prelivne stene MHE CeršakDEM d.o.o
Vrtanje in injektiranje za zatesnitev talne plošče prelivnih poljKOSTAK d.d.
Izvedba protipožarne zaščite na območju vasi podpeč ob železniški progi Prečnica-KoperSŽ d.o.o.
Obnova obrežnih zavarovanj - Brežina VirtnikDEM d.o.o.
Vrtanje in miniranje na objektu Aku bazena HE BrežiceŽarn d.o.o.
Izdelava piezometrov na jezovni zgradbi HE BrežiceHESS d.o.o.
Gradbena dela za menjavo postrojenja sekancev in kanalizacijePLP d.o.o.
Predelava temelja PT 52TEŠ d.o.o.
Zaščita brežine z brizganim betonom na lokaciji mali vrhPetar Katić
Sanacija glavnega tira izvoza pri jašku NOPPV d.d.
Sanacija reg med betonskimi ploščami obrežnega zavarovanjaDEM d.o.o.
Postavitev novih stebrov opazovalnih mest PV invest d.o.o.
Jašek za postavitev ravnalnega strojaHTZ I.P. d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2016

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Proizvodnja kamenih agregatovRGP
Laboratorijske preiskaveRGP
Nujna gradbena dela na objektih GTO in LOT3 potrebna za izvedbo zaključnega tehničnega pregledaTEŠ d.o.o.
Izvedba JETT pilotov na objektu GH Gabrijela v MariboruSGS GRADBENA SKUPINA d.o.o.
Izvedba vrtalnih del v predoru KaravankeJV IRGO CONSULTING d.o.o.
Regulacija in vzdrževanje vodotokov v pridobivalnem prostoru PVPREMOGOVNIK VELENJE d.d.
Izvedba zaščite brežine s torkret betonom debeline 10 cm - predor SkornoMONEA d.o.o.
Gradbene storitve za sanacijo kletnih prostorov stanovanjske hiše na naslovu Florjan 149 v TopolščiciELESKOM d.o.o.
Izvedba tesnilne zavese po tehnologiji JETT groutinga na bazenu HE BrežiceVIADUKT d.d.
Izvedba havarijskih del na področju sanacije ugreznin na trasi pepelovodov za obdobje treh letTEŠ d.o.o.
Nujna dela za predajo krožišča in uvoza TEŠ na DRSITEŠ d.o.o.
Izdelava zračilnega jaška NOPPREMOGOVNIK VELENJE d.d.
Košnja brežin, zatiranje in odstranjevanje podrastja na brežinah ter odstranitev vegetacije na objektih DEM d.o.o.DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2015

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Laboratorijske preiskaveRGP
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj blok 6, gradbena delaŠOŠTANJ
Izvedba gradbeno obrtniških del na objektu transformatorske postaje HrastovecPREMOGOVNIK VELENJE
Gradbena dela za ostale objekte bloka 6 v TEŠ-LOT3TEŠ
Izvedba sanacije podvodnih poškodb prelivnih polj na jezu AjbaSOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA
Odstranitev nanosa z dna turbinskega iztoka2 na HE OžbaltDEM d.o.o.
Odstranitev materiala iz odvodnega kanala HE FarminDEM d.o.o.
Vrtanje minskih vrtin v kamnolomu AndražBLASTCOM d.o.o
Izvedba brizganega betona v KamnikuGML-ING d.o.o.
Izdelava piezometričnih vrtinPREMOGOVNIK d.d.
Rekultivacijska in sanacijsko gradbena dela v pridobivalnem prostoru PVPREMOGOVNIK d.d.
Izvzem naplavin iz reke Save na območju A1 in B1 dolvodno od HE KrškoHES d.o.o.
Izgradnja merilnih mest-vodomerne postaje ARSOARSO
Sanacija poškodb, utrditev in tesnitev brežin na HE ZLATOLIČJEDEM d.o.o.
Obnova vile RožleMESTNA OBČINA VELENJE
Pripravljalna dela za HE Brežice LOT A1HESS D.O.O.
Sanacija plazu na gozdni cesti odcep PušnikOBČINA ŠOŠTANJ
Izgradnja gospodarskega poslopja v Dobrovi pri CeljuFRANC LAJLAR
Sanacija plazu v Lazah pri VelenjuNDG d.o.o
Izvajanje gradbeno vzdrževalnih in komunalnih storitev v TEŠTEŠ d.o.o
Vgradnja lovilcev olj na področju NOPPREMOGOVNIK d.d.
Sanacija AB podpornih stebrov transportnega traku na področju DIKPREMOGOVNIK d.d.
Ureditev platoja za ravnanje z rabljenim ločnim podporjem in pureditev platoja področja pralnice jamske strojne opremePREMOGOVNIK d.d.
Izdelava laboratorija za merjenje kalorične vrednosti premogaPREMOGOVNIK d.d.

Izvedeni projekti v letu 2014

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Laboratorijske preiskaveRGP
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj blok 6, gradbena delaŠOŠTANJ
Prenova mestnega središča Velenje-Projekt promenadaMESTNA OBČINA VELENJE
Gradbena dela za ostale objekte bloka 6 v TEŠ-LOT3TEŠ
Izvedba gradbenih del pri obnovi HE Doblar 1SENG
Raziskovalno vrtanje na območju geotermalnega vira LajšePREMOGOVNIK d.d.
Odstranitev materiala iz odvodnega kanala HE FarminDEM d.o.o.
Sanacija plazu v Belih VodahOBČINA ŠOŠTANJ
Sanacija plazu pod NK potjo-Puncerjeva dolinaOBČINA ŽALEC
Rekultivacijska in sanacijsko gradbena dela v pridobivalnem prostoru PVPREMOGOVNIK d.d.
Obnova podpornega zidu v Vrbju pri ŽalcuARSO
Izgradnja merilnih mest-vodomerne postaje ARSOARSO
Sanacija poškodb, utrditev in tesnitev brežin na HE FORMINDEM d.o.o.
Zavarovanje pobočja plazu Briše-Zidani MostSŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Pripravljalna dela za HE Brežice LOT A1HESS D.O.O.
Sidranje podpornega zidu na Adamičevi ulici v PiranuRIVA d.o.o.
Izvedba interventnih delna plazu na cesti LC450 150 Zg. Kavče-Sp. KavčeMESTNA OBČINA VELENJE

Izvedeni projekti v letu 2013

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Laboratorijske preiskaveRGP
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj blok 6, gradbena delaŠOŠTANJ
Sanacija plazu Lesjak v Florjanu pri ŠoštanjuOBČINA ŠOŠTANJ
Rušenje osnovne šole, vrtca in garaž v šoštanjuECOTECH d.d.
Sanacija oboka kamnitega mostu na žel. progi Z.M.-R.T.SŽ-Infrastruktura d.o.o.
Sanacija usadov na JO 965751-DobrnaOBČINA DOBRNA
Prenova mestnega središča Velenje-Projekt promenadaMESTNA OBČINA VELENJE
Hodnik za pešce ob Ljubljanski cesti v VelenjuMESTNA OBČINA VELENJE
Razsvetljava pešpoti okoli Škalskerga jezeraPREMOGOVNIK d.d.
Izgradnja pomožnega objekta »Eleskom« v TopolšiciELESKOM d.o.o.
Sanacija in gradbena dela na pokopališču PonikvaJKP Žalec d.o.o.
Minerska dela na HE KrškoKOSTAK d.d.
Gradbena dela za ostale objekte bloka 6 v TEŠ-LOT3TEŠ
Izvedba gradbenih del pri obnovi HE Doblar 1SENG
Pomoč pri izgradnji DV 2X 110 Kv Beričevo-TrbovljeELEKTROSERVISI
Raziskovalno vrtanje na območju geotermalnega vira LajšePREMOGOVNIK d.d.
Obnova meteorne kanalizacije NOPPREMOGOVNIK d.d.
Sanacijska dela na pokopališču Ponikva pri ŽalcuJPK Žalec d.o.o.
Sanacija nasipa na progi Šmartno ob Paki-ŠoštanjSŽ-Infrasruktura d.o.o.
Zapolnitev opuščenega cevovoda pod pregrado VogrščHIDROTEHNIK d.d.
Odstranitev materiala iz odvodnega kanala HE FarminDEM d.o.o.
Izdelava nove trase kablovoda NOPHTZ I.P.
Urejanje okolice in ostala gradbena dela NOPPREMOGOVNIK d.d.
Ureditev parkirišča pri gasilskem domu GotovljeKS GOTOVLJE
Odstranitev objekta na ljubljanski ulici v VelenjuHTZ I.P.
Izdelava kolesarske poti po severozahodnem delu PSUPREMOGOVNIK d.d.
Ureditev dovozne ceste do šolskega centra VelenjeHTZ I.P.

Izvedeni projekti v letu 2012

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izdelava pripravljalnih del jaška nop IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj 6 – zbirni bazen odpadnih vodŠOŠTANJ
Hala KLS - tlakiLJUBNO
Izdelava inklinometrov na območju jaška NOP II - proizvodnja in dobava betona + izvajanje projekta in gradbenih delPREMOGOVNIK VELENJE
Laboratorijske preiskaveRGP
Izvedba gradbenih del v TE ŠoštanjTE ŠOŠTANJ
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Gradbeno obrtniška delaHE Krško
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Sanacija želežniških predorov Divača

Izvedeni projekti v letu 2011

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Pilon center Trebuša – proizvodnja in dobava betonaVELENJE
Trgovski objekt ZKZ Mozirje - proizvodnja in dobava betonaLUČE OB SAVINJI
Objekt Gaudeamus - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
RTV stolp - proizvodnja in dobava betonaPAKA PRI VELENJU
Petrol bencinski servis 2 - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
Poslovni objekt Vovk - proizvodnja in dobava betonaŠMARTNO OB PAKI
Prizidek proizvodnega objekta Jerovčnik - proizvodnja in dobava betonaNAZARJE
TE Šoštanj – oporni zid in plato za hladilni stolp - proizvodnja in dobava betona + izvajanje projekta in gradbenih delTE ŠOŠTANJ
Prenova hale remont II – lakirnica - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
Laboratorijske preiskaveRGP
Izvedba gradbenih del v TE ŠoštanjTE ŠOŠTANJ
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Gradbeno obrtniška delaHE Krško
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Sanacija želežniških predorov Divača

Izvedeni projekti v letu 2010

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izdelava brizganega betona na objektu MercatorVELENJE
Vzdrževalna dela v okolici restavracije Jezero in vile ŠirokoVELENJE
Vzdrževanje SM 82
Najem potopnih črpalk na gradbiščuVILHARJEVA
Laboratorijske preiskave
Zaščita kamnite zložbe Krajnc ŠMARJE PRI JELŠAH
Izdelava muzejskega hangarja na RavnahRUDNIKISENOVO
Izdelava temelja za stroje DOOSAN DBC 130L na NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Sanacija severovzhodnega dela tribune na štadionu v VelenjuVELENJE
Sanacija kamnitega podvoza v km509+797 na železniški postajiHRASTNIK
Sanacija plazu KešpretLOKOVICI PRI ŠOŠTANJU
Izdelava platojaPESJE PRI VELENJU
Izvedba gradbenih del v TE ŠoštanjTE ŠOŠTANJ
Sanacija glavnega rova v rudniku LaškoRUDNIK LAŠKO
Vrtanje vrtin DN 170 na plazuDERMOL
Sanacija plazov Kovač in Hrastnik v ŠoštanjuŠOŠTANJ
Izdelava kolesarske steze na območju PSU
Pripravljalna dela pri izg. Nadst. trafo postaje za izvozni jašek NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Izvedba del na igrišču TajnaPODKRAJ PRI VELENJU
Sanacija plazu PrislanŠMARTNO OB PAKI
Sanacija kopalnic na Premogovniku VelenjePREMOGOVNIK VELENJE
Sanacijska dela
Izdelava križišča in pristopne proge v Premogovniku VelenjePREMOGOVNIK VELENJE
Sanacija podgradje in izvedba drenažnih vrtin pod odlagališčemHMJ BORŠT
Sanacija plazu na SZ strani družmirskega jezeraŠOŠTANJ
Sanacija plazu LeženjLEŽENJ
Sanacija železniškega predoraŠMARJE PRI JELŠAH
Sanacija oprnega zidu pri jašku ŠkalePREMOGOVNIK VELENJE
Pripravljalna dela za izvedbo jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava AB opornega zidu in platoja na območju jaška ŠkalePREMOGOVNIK VELENJE
Izvedba nadstreška na severni strani remonta II
Izvedba torkretiranja brežinMARIBOR
Proizvodnja suhih betonskih mešanic
Obnova fasade na objektu 3 in 4 SIPOTEHSIPOTEH
Gradbeno obrtniška delaHE KRŠKO
Izvedba torkreta pri varovanju gradbene jame na Gorici v VelenjuVELENJE
Sanacija rova Rupnikove linijeGOLI VRH
Ureditev deponijskega prostora za agregate NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Razvojni projekt - Utrjevanje brežin in tesnjenja nasipov
Sanacija plazu "Oštir"
Izdelava parkirišča na stadionu ob jezeruVELENJE
Izdelava kapele v GaberkahGABERKE
Garažno skladiščni objekt – dobava in proizvodnja betonaGOLTE
Trafo postaja – dobava in proizvodnja betonaGOLTE

Izvedeni projekti v letu 2009

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Razvoj novih gradb. materialov z recikliranjem gradbenega odpadaRGP
Prevoz montaža in demontaža delovnih odrovLJUBLJANA
Sanacija plazu pri stan. hiši PaternešSILOVA PRI VELENJU
Projekt gr. del za ureditev ceste Šmartno ob Dreti - pokopališčeŠMARTNO OB DRETI
Izvedba tesnilne zaveseHE BLANCA
Ureditev Laboratorija RGPRGP
Izdelava predora pod Šmarinsko cesto v LjubljaniLJUBLJANA
Montaža cevnega odra v prostoru za klasiranje NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava kolesarske poti ob Velenjskem jezeruVELENJSKO JEZERO
Dobava in najem ventilatorja na gradbišču ČHE AvčeČHE AVČE
Zasip jaška REŠTANJ
Izvedba nultih meritev v inklinometrih in piezometrihČHE AVČE
Izvedba injekcijske zavese v sklopu HE BLANCAHE BLANCA
Izvedba temeljev na igrišču ob Velenjskem JezeruVELENJSKO JEZERO
Izdelava torkret betona pri zaščiti gradbene jameLJ - ČRNUČE
Poglabljanje struge reke Save zaHE KRŠKO
Zasip jaška REŠTANJ od K.275 do K.406,7 v rudniku SenovoRUDNIKU SENOVO
Obnovitveno vzdrževalna dela na cesti Vid - Šmihel - GolteVID - ŠMIHEL - GOLTE
Izdelava temeljne plošče v krožišču v VelenjuVELENJE
Zaščita gradbene jame na objektu RINKASOLČAVA
Izdelava prepustov pod železniško progo na objektuHE BLANCA
Podaljšek hale 5 KLS - proizvodnja in dobava betonaLJUBNO OB SAVINJI
MERCATOR Center - proizvodnja in dobava betonaŠMARTNO OB PAKI
TC3 – MERCATOR - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
RenterOR CENTER ekonstrukcija in prizidava hotela GOLTE - proizvodnja in dobava betonaGOLTE
Trgovska hala - proizvodnja in dobava betonaŠOŠTANJ
BLOK 29 - proizvodnja in dobava betonaVELENJE

Izvedeni projekti v letu 2008

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izvedba vrtalnih delTE ŠOŠTANJ
Gradbena dela za temelje žerjavne proge in industrijskega tira NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Kablovod 110 kV Pekre - Koroška vrata – MeljeMARIBOR
Odstranitev stanovanjskega objekta Metleče 56ŠOŠTANJ
Jezovna zgradba ( LOT 2) CGP NovoMestoHE KRŠKO
Rušenje objektov
Izvedba gradbenih del elektroinstalacije šibkega toka NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izvedba del na ukinitvi železniškega prehodaŠMARTNO OB PAKI
Izgradnja kolesarske poti Škale LeženjŠKALE
Izvedba geomehanskega in raziskovalnega vrtanja v TEŠTE ŠOŠTANJ
Izvedba obbetoniranja podpornikov na progiGROBELNO-ROGATEC
Sanacija proge proti vodnjaku ReštanjRUDNIK SENOVO
Popravilo povezovalne cesteREČICA - PODGORA
Dela za prireditev PIVO & CVETJELAŠKO
Izdelava temelja ravnalnega stroja v hali remonta II NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Gradbena dela pri zapolnjevanju usedalnika NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava brizganega betona na Kodrovi ulici v LjubljaniLJUBLJANA
Izvedba del na sanaciji podpornega zidu na objektuPONIKVA – DOLGA GORA
Sanacija poškodb na oboku predoraŠMARJE IN SKORNO
Izdelava brizganega betona - večstanovanjski objekt
Izkoriščanje izvirske vodeTOPLA
Odkop zablokiranega polža v silosuMERKSCHA
Delna likvidacija glavne izstopne zračilne proge na K. 272SENOVO
Izvedba in vgradnja pritrdilnih sider
Izvedba KablovodaHE MOSTE
Izvedba gradbenih del na priključnem DV 110 kVHE BLANCA
Varovanje gradbene jameČISTILNA NAPRAVA SEVNICA
Izdelava betonskega tlakaKARBON
Izdelava zračilnih vrat v jami rudnika SenovoRUDNIK SENOVO
Vrtanje vrtin za barbakane na zidu ŠENTVID PRI GROBELNEM
Izdelava elaboratov za sanacijo gozdnih cestNAZARJE
Izvedba torkreta pri nadvozuLIPA-ŠTORE
Trgovski center – dobava in proizvodnja betonaŠMARTNO OB PAKI
Stanovanjski blok – dobava in proizvodnja betonaŠOŠTANJ
Proizvodna hala – dobava in proizvodnja betonaNAZARJE

Izvedeni projekti v letu 2007

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Zaščita gradbene jameSTEGNE - LJUBLJANA
Izvedba geot. sider objektu pilotna stenaKOMPOLJE - BOŠTANJ
Gradbena dela ob RTP Polje in trasi kablovodaLJUBLJANA POLJE
Odstranitev kov. elementov v zračilnem nadkopuJAMA SENOVO
Zaščita gradbene jameBOHORIČEVA V LJUBLJANI
Izdelava jet pilotov na nasipu pri izgradnijiČHE AVČE
Ureditev deponijKAMNOLOMU PAKA
Rekultivacija terenaKAMNOLOMU PAKA
Geomehansko in raziskovalno vrtanje zaBLOK 6 V TEŠ
Izvedba jet-grouting pilotovMODRI KVADRAT V LJUBLJANI
Vzdrževalna delaRUDNIK LAŠKO
Jezovna zgradbaHE KRŠKO (LOT 2)
Zemeljska dela na igriščuŠMARTNO OB PAKI
Ureditev dovoznih potiVELENJSKO JEZERO
Zaščita gradbene jame na objektuTRŽNICA MARIBOR
Izgradnja interne diselske črpalke NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Dela za prireditevPIVO IN CVETJE V LAŠKEM
Dela na mletju in sejanju loma klinkerjaLJUBEČNA
Zaščita brežine z brizganim betonomAC VRBA - PERAČICA
Sanacija obloge in hidroizol.predoraBUKOVO
Najem delavcev za zapiralna delaRUDNIK SENOVO
Zaščita gradbene jameKRŠKO
Sanacija križišča proti črpališčuRUDNIK SENOVO
Izdelava temelja za sekcijo NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava vsipne jame NOPHTZ (KARBON)
Sanacija vodnega zajetjaRIMSKE TOPLICE
Ureditev ceste v "HUDI GRABEN"ŠMARTNO OB PAKI
Izvedba jet-grouting pilotovHE BLANCA
Odstranitev stanovanjskih hiš Balič in DrevPESJE PRI VELENJU
Izvedba sidranja podpornega ziduRIMSKE TOPLICE
Izvedba jet pilotov na objektuČEBELICA V LJUBLJANI
Torkretiranje objektaHOTEL BOHINJ

Izvedeni projekti v letu 2006

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Jezovna zgradbaHE BLANCA (LOT 2)
Dodatne raziskovalne vrtine na trasi cevovodaČHE AVČE
Hidrološke raziskave Kobariškega StolaČHE AVČE
Zemeljska dela na ukinitvi železniškega predoraŠMARTNO OB PAKI
Rušenje stanovanjskega objekta PesjakŠKALE
Varovanje brežine na objektu podporni zidTE ŠOŠTANJ
Izdelava geotehničnih vrtin na plazu v km 572+400/500PRAGERSKO
Jezovna zgradbaHE BLANCA (LOT 2)
Sidranje pilotne stene nad hišo Brvar vSVIBNEM

Kontakti

Vodja proizvodnje

Roman Rošer, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

T: 03 8986 786
M: 041 547 017
F: 03 8986 788
E: roman.roser@rgp.si

Kamnolom

Kontakt za prodajo

T: 051 303 964

Delovni čas

POLETNI in ZIMSKI

PON – PET: 06.00 – 16.00
SOB: 06.00 – 13.00

Betonarna

Kontakt za prodajo

T: 03 8996 361
M: 051 339 220

Delovni čas

POLETNI

Proizvodnja betona:
PON – PET: 06.00 – 18.00;
SOB: 06.00 – 13.00
(Beton, ki se prevzame v soboto, je potrebno plačati med tednom PON – PET: 07.00 – 15.00)

Adminstracija in plačila:
PON – PET: 07.00 – 15.00

ZIMSKI

Proizvodnja betona:
PON – PET: 07.00 – 15.00

Adminstracija in plačila:
PON – PET: 07.00 – 15.00