Dejavnosti

Aktivnosti so razdeljene v 3 glavne organizacijske enote:

  • gradbene in geotehniške storitve
  • proizvodnja kamenih agregatov in betonskih proizvodov
  • gradbena mehanizacija

Reference