Podjetje / Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V družbi RGP d.o.o. se že dolgo zavedamo, da s svojo dejavnostjo in poslovnimi odločitvami pomembno vplivamo na družbo in okolje. S svojim preglednim in etičnim ravnanjem želimo prispevati k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginji v našem okolju. Družbeno odgovornost razumemo kot trajnostno zavezo sodelovanja z okoljem, kjer poslujemo.

To dokazujemo s podporo različnim društvom in posameznikom v športu in kulturi. Z donacijami in sponzorstvi sodelujemo tudi pri različnih dobrodelnih, znanstvenih in izobraževalnih projektih. Naše sodelovanje se v največji meri odvija na območju Šaleške doline po ključnem načelu razpršenosti, kar predstavlja pomemben del našega korporativnega komuniciranja. S tem navsezadnje uspešno krepimo tudi moč svoje blagovne znamke.

Glede na to, da v naši družbi RGP d.o.o. vsako leto prejmemo veliko število prošenj za finančno pomoč v obliki sponzorstev, donacij in oglaševanj, vas želimo seznaniti na kakšen način je potrebno oddati prošnje. Z namenom, da bi bili postopki in odločitve čim bolj poenotene, vas prosimo, da vloge oddajate izključno preko enega od treh obrazcev, ki so objavljeni v nadaljevanju. Ustrezni obrazec, prosimo, natisnite, izpolnite in ga s potrebnimi prilogami posredujte preko e-pošte ali navadne pošte.

Če na vašo prošnjo/vlogo ne odgovorimo v tridesetih dneh, ji žal, v skladu s sprejeto strategijo, nismo ugodili.

Kontakt

Vodja službe komuniciranja

Majna ŠILIH

T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si