Novice / Most čez potok Struga na dostopni cesti Brežice – HE Brežice

Most čez potok Struga na dostopni cesti Brežice – HE Brežice

HE Brežice je poleg že zgrajenih hidroelektrarn (HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško), ki so v polnem obratovanju, že četrta v tej verigi. Sama gradnja hidroelektrarne je bila razdeljena na več razpisnih sklopov. Na HE Brežice so se pripravljalna pričela izvajati 25.marca 2014.

V okviru izgradnje hidroelektrarne Brežice je za potrebe dostopa do hidroelektrarne RGP d.o.o. zgradil most Struga. Most se razteza čez potok Struga od regionalne ceste in do platoja, dvorišča hidroelektrarne. Investitor projekta je HESS d.o.o., arhitekturno zasnovo za most pa je naredila družba Savaprojekt d.o.o.

Most je dolžine 195,90 m (med osema obeh krajnih opornikov), kot seštevek 7 razponov z osnimi razdaljami podpor 21,50 + 5 x 30,00 + 21,50 m. Skupna dolžina mostu, skupaj s paralelnimi krili opornikov znaša 205,10 m, širina vozišča znaša 4m.

Konstrukcija mostu je armiranobetonska ter prednapetostna. Čez armiranobetonsko konstrukcijo je položena asfaltna plast debeline 7cm. Most podpirajo armiranobetonski stebri na dolžini 30m. Pod armiranobetonskimi stebri so izvedeni uvrtani koli (piloti) iz ojačanega cementnega betona, premera 120cm in dolžine od 10 – 20m.

Poseben izziv pri izdelavi je bilo samo usmerjanje trase mostu zaradi njegove oblike. Prisotnost geodeta je bila stalna pri opaženju armiranobetonske konstrukcije.

Vse betonske površine (hodnik z robnim vencem, stopnišče na sredini objekta in stopnice ob uvozu in izvozu in mosta) so premazane s silikonskim premazom zaradi zaščite pred izpostavljenostjo slanice.

Ograja je iz pocinkanih jeklenih elementov, ki so v obliki lamel. Lamele so postavljene v rastru 2 m, med njimi pa prazen prostor povezujejo jeklene vrvi. Na obeh pobočjih se most zaključi z armiranobetonskima monolitnima blokoma.

Zunanja razsvetljava mostu čez potok Struga na dostopni cesti Brežic – HE Brežice je izvedena z LED trakovi. Vgrajeni so enobarvni LED trakovi zaščiteni s silikonom, vgrajeni v Al profil. Al profili LED razsvetljave so vgrajeni v leseno prijemališče ograje iz sibirskega macesna na obeh straneh po celotnem mostu brez prekinitev.

Skupno je bilo vgrajeno na mostu približno 200.000,00 kg armaturnega jekla ter približno 1100 m³ raznih betonskih mešanic.

Most je bil zaključen v mesecu juliju 2017.

Pripravil: ROŠER Roman