Projektititle_li=Novice / Novo poslovodstvo družbe RGP

Novo poslovodstvo družbe RGP

(Velenje, 15. februar 2021) – Skupščina družbe RGP, d. o. o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja, je na današnji seji imenovala novo dvočlansko poslovodstvo družbe, ki ga sestavljata mag. Marko Ranzinger, generalni direktor in Zef Vučaj, direktor.

 

Mag. Marko Ranzinger je s sklepom skupščine s 16. februarjem 2021 imenovan za člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe. Imenovanje je začasno, in sicer za čas trajanja postopka imenovanja novega generalnega direktorja za polno mandatno obdobje, vendar največ za dobo šest mesecev. Zef Vučaj je s sklepom skupščine s 16. februarjem 2021 imenovan za člana poslovodstva – direktorja družbe s štiriletnim mandatom.

 

Andrej Tumpej, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor, največje lastnice družbe RGP, je v imenu predstavnikov skupščine ob imenovanju povedal: »Oba člana novega poslovodstva sta dolgoletna sodelavca družbe RGP, kar pomeni, da jo zelo dobro poznata. Verjamemo, da bosta z dosedanjim znanjem in izkušnjami ter novimi idejami in projekti, poslovanje, že sedaj uspešne družbe, še dodatno izboljšala in nadgradila«.

 

Dodatne informacije: Majna Šilih, vodja Službe komuniciranja DEM – majna.silih@dem.si