Novice / Rekonstrukcija in prizidava cestišča preko jezu Markovci

Rekonstrukcija in prizidava cestišča preko jezu Markovci

Oktobra 2017 je družba RGP d.o.o. podpisala pogodbo z Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) d.o.o. za rekonstrukcijo in prizidavo cestišča preko jezu Markovci. Za gradnjo novega mostu čez zapornice so se v DEM odločili, ker načrtujejo obsežno gradbeno sanacijo jezu. Takoj, ko bo vzpostavljen promet po novem mostu, bo sledila temeljita sanacija zapornic in zamenjava elektro opreme. Celotna vrednost obnove jezu Ptujskega jezera v Markovcih je ocenjena na 4,9 milijona evrov, sama gradnja mostu pa naj bi stala 800 tisoč evrov.

Novi most dolžine 124 m in širine 4 m je zgrajen na konstrukciji obstoječega jezu. Konstrukcija je razdeljena na dva dela in sicer na prekladno konstrukcijo, ki jo sestavljajo montažni nosilci in podporno konstrukcijo, ki se dobetonira k obstoječim stebrom kot konzola. Spodnji rob mostne konstrukcije je približno 50 cm nad gladino vode.

Prekladno konstrukcijo sestavljata v prečni smeri dva montažna »I« nosilca s konstantnim prerezom. Vsak nosilec je enostransko napet, ko pa bodo vsi nosilci montirani na objektu, jih bomo povezali in dvostransko napeli še z kontinuirnim kablom čez vse nosilce. Na nosilce bo dobetonirana tlačna plošča, na kateri bomo izvedli hidroizolacijo in asfaltni sloj. Na straneh nosilcev bomo zabetonirali betonski robnik in nanj pritrdilo železno ograjo. Nosilci so nad podporami povezani z betonskim prečnikom in odloženi na ležišče, ki je postavljeno na konzolo.

Poleg novega mostu bomo uredili tudi dostopno cesto do novega objekta. Dostopna cesta bo potekala čez trenutno obstoječe skladišče zapornih igel. V ta namen smo že zgradili novo deponijo, kamor bomo preselili zaporne igle in nato porušili staro skladišče.

Z deli smo začeli novembra 2017. Do sedaj smo zaključili novo deponijo za zaporne igle in pripravili polovico montažnih nosilcev. Trenutno izvajamo rušenje stebrov obstoječega jezu in pripravljamo nov par nosilcev. Ko bodo rušitvena dela na stebrih končana, sledi gradnja konzol. V naslednji fazi sledi montaža nosilcev s pomočjo dvigal in pontona, nato pa gradnja prečnikov in plošče.

Z delom smo odvisni od naravnih razmer. Letos nam je za delo zima naklonjena, vendar vsi spoštljivo sledimo reki Dravi, ki mimo nas teče s cca 500 m3/s. Sama konstrukcija je približno 50 cm nad koto vode, tako da se dela izvajajo tudi pod gladino vode. Za potrebe varnega dela so zapornice levo in desno od stebra, kjer dela potekajo, blokirane. V primeru večjega pretoka Drave pa se moramo umakniti z delovišča, saj morajo na jezu odpreti zapornice, da ne poplavi gorvodnih naselij.

Vozila so po novem mostu zapeljala maja 2019.

Za družbo RGP d.o.o. je po mostu v sklopu HE Brežice in mostu na Velenjski promenadi to že tretji most. Mostovi in viadukti sodijo med zahtevne objekte, katerim smo z svojim znanjem in izkušnjami uspešno kos.

Janij Oblak