Novice / Rekonstrukcija cerkve Sv. Martina

Rekonstrukcija cerkve Sv. Martina

V mesecu avgustu, smo pričeli z obnovo cerkve sv. Martina v Velenju, ki predstavlja arhitekturo dveh cerkva. Prva manjša cerkev se omenja že sredi 13. stoletja. Arhitektura cerkve je poznobaročna ali renesančna. Cerkvica ima enoladijsko zasnovo, zvonik z dvojno čebulasto kapo in prizidano vežo. Križno obokan strop s štukaturami in razmerje volumna tlorisne površine ter višine, ustvarja prijeten prostor. Kasneje (omeja se leta 1874) so tej cerkvi, dozidali v celotni dolžini velik prizidek na severni strani. Celotno severno steno cerkve so med obokanimi stropovi prebili, tako da so dobili ustrezne prehode med obema cerkvama. Novejši del cerkve je enoladijski prizidek z ravnimi lesenimi stropom in pravokotno zaključenim prezbiterijem. Obe cerkvi sta v funkciji ene, zato imamo občutek velike razlike v oblikovanju obeh cerkva, kar se v prostoru zelo občuti in deluje razdrobljeno in neurejeno.

Rešitev se je našla v oblikovanju konstrukcije prizidka cerkve. Prizidek je v obliki treh krožnih lokov, ki se pnejo ob zidu baročne cerkve, preko obstoječe severne stene cerkve, ki jo bomo skoraj v celoti porušili do sedanjega parkirišča ob cerkvi. Gabariti prizidka so 4,9 x 13,91 m. Nosilna konstrukcija je sestavljena iz armirano betonskih obokov, debeline 25 cm. Na objektu se naredi tudi novo ostrešje, ki je enako grajeno kot obstoječe, spremenjene so bile samo dimenzije profilov, medtem ko oblikovanje in višinski gabariti strehe se niso spremenili.

Predvidena so tudi sanacijska dela. Potrebno je sanirati vlago v stenah v celotnem delu stare cerkve. Na delih, kjer se bo objektu priključevala nova konstrukcija, bo potrebno obstoječo fasado obnoviti. V območju stranskega vhoda v staro cerkve, na južnem delu cerkve, se izvede nova talna ureditev ob vhodu. V celotni cerkvi pridejo narejeni tudi novi tlaki ter manjša povečava kora. Zaradi izravnave tlakov, bo obstoječi prezbiterij bistveno previsok, zato je v sklopu prenove cerkve predviden tudi nov prezbiterij, ki bo delno zasnovan po prvotno zasnovanem, ki je imel apsido. V oltarnem prostor pa se bo izvedel mozaik p.M.Rupnika.

Pripravila: Ana Kontič