Projektititle_li=Novice / Preboj tunela v Kopru

Preboj tunela v Kopru

Družba RGP je na dan sv. Barbare, 4. decembra 2019, na Muzejskem trgu v Kopru izvedla preboj iz tunela, ki so ga zgradili, v gradbeno jamo, kjer družba CGP izvaja gradbena dela za postavitev nove garažne hiše v Kopru.

Tunel, ki obsega 45 m² površine in dolžine dobrih 20 metrov, se nahaja v izredno zahtevni geološki hribini, ki jo sestavljajo prepereli fliši in glina z nekaj peščenjaka. Nad tunelom je tudi izredno malo nadkritja, saj je do Belvederske ceste manj kot 4 metre hribine.

Pri izdelavi tunela smo v družbi RGP v zelo zahtevnih montangeoloških pogojih izkopali 1000 m³ hribine, v primarno podgradnjo smo vgradili 14 ton jeklenega ločnega podporja, 3 tone armaturne mreže, 150 m³ betona in preko 300 IBO-sider.

 

Izkop in primarna podgradnja

Izkop predora smo izvajali v dveh fazah. Prva faza je zajemala izkop kalote, druga faza je zajemala izkop stopnice. Kot podporni ukrep smo uporabljali brizgan beton debeline 20 cm, jekleno ločno podporje K-24, dve (2) plasti armaturne mreže Q189 in IBO sidra dolžine 6 m v rastru 1,5 m x 1,5 m. Pred začetkom del smo izvedli jekleni cevni ščit (pipe roof) dolžine 15,0 metrov, kar nam je omogočilo ustrezno večjo dimenzijo in večjo nosilnost, ter s tem stabilnost temena. Izkop hribine smo izvedli z uporabljamo bagerja z žlico in pikerjem.

 

Zaključek

S strani stroke ne moremo govoriti o dolgem predoru, vendar je bila izgradnja le tega izredno zahtevna zaradi geologije območja, ki obsega zelo slabo hribino (preperel fliš). Prav tako je nad predorom izredno malo nadkritja (do 4 m), zato smo bili na morebitne posedke na obstoječi cesti izredno pozorni. Zaradi pazljivega inženirskega dela posedkov ni bilo. Zaključek vseh del predvidevamo v začetku naslednjega leta.

 

Vodja operative RGP
mag. Marko Ranzinger