Projektititle_li=Novice / Gradnja objektov na mestnem kolesarskem omrežju

Gradnja objektov na mestnem kolesarskem omrežju

Podjetje RGP smo za naročnika NIVIG v sklopu izvedbe mestnega kolesarskega omrežja izvedli tri objekte – most M1, most M2 in Podhod po železniško progo. Podhod je bil izveden po zahtevnem postopku narivanja objekta na lokacijo v času 64 ur.

Od meseca marca v mestni občini Velenje poteka gradnja mestnega kolesarskega omrežja in odsekov državne kolesarske povezave R3. V sklopu tega projekta smo sodelovali tudi mi kot izvajalec treh zahtevnih premostitvenih objektov – dveh mostov in podhoda pod železniško progo.

 

Most M1

Most M1 premošča potok Trbuščica na trasi državne kolesarske povezave R3 – odsek od Žarove do Velenjke. Izveden je kot monolitna armirano betonska konstrukcija z enojnim razponom in spremenljivo debelino plošče od 30 do 70 cm ter stranskima konzolama. Dolžina razpona mosta znaša 9,4 m, širina konstrukcije znaša 4,7 m, vozišče je širine 3,5 m. Objekt je temeljen na pilotih premera 80 cm in globine 10 m. Opiranje opaža prekladne plošče se je izvedlo iz struge potoka, katera se je predhodno utrdila. V sklopu del se je izvedla tudi prestavitev in regulacija struge potoka Trebuščica v dolžini 40 m.

 

Most M2

Most M2 premošča potok Lepena na iztoku iz Velenjskega jezera, na trasi državne kolesarske povezave R3 – odsek mimo jezera. Podobno kot most M1 je Izveden kot monolitna armirano betonska konstrukcija z enojnim razponom in spremenljivo debelino plošče od 65 do 100 cm ter stranskima konzolama. Dolžina razpona mosta znaša 20 m, širina konstrukcije znaša 4,7 m, vozišče je širine 3,5 m. Objekt je temeljen na pilotih premera 100 cm in globine 13 m.

Ker je most lociran pred zapornico na iztoku Lepene iz Velenjskega jezera v reko Pako, vodostaja ni bilo možno nižati. Globina vode v strugi znaša preko 3 m, struga je na tem delu široka preko 15 m. Zato smo se odločili, da za čas gradnje speljemo vodotok mimo objekta, z izvedbo začasnega pretočnega kanala in zemeljskih pregrad v obstoječi strugi. Za izvedbo teh del je bilo potrebno narediti izkope v količini preko 600 m3 in dobaviti zemljino za izvedbo pregrad v količini preko 1.200 m3.

 

Podhod pod železniško progo v km. 36+256

Trasa zahodnega mestnega kolesarskega omrežja v smeri proti velenjski plaži prečka tudi železniško progo Celje – Velenje. Zaradi zahteve po izven nivojskem križanju obeh tras je bilo potrebno pod železniško progo izvesti podhod. Objekt je grajen kot monolitna armirano betonska konstrukcija škatlaste oblike s svetlo širino 4,5 m, v katerem je izvedeno vozišče širine 3,5 m.
Posebnost gradnje je izvedba s tehnologijo narivanja objekta zaradi zahteve po minimalnem času zapore železniške proge.

Tako je bilo potrebno za gradnjo objekta ob železniški progi najprej izkopati gradbeno jamo dimenzij 8 x 18 x 5 m. Brežine so se zavarovale z brizganim betonom in sidri. Nato so se na dnu gradbene jame izvedli temelji narivne proge, po katerih se je kasneje transportiral objekt. Sledila je gradnja celotne konstrukcije podhoda, ki tehta 250 t. Istočasno so se na nasprotni strani železniške proge izvedli sidrni temelji, v katere se je v času narivanja vpel hidravlični sistem.

Za premik objekta na lokacijo je bila določena zapora železniškega prometa v času 64 ur. V tem času je bilo potrebno izvesti izkop zemljine 1500 m3 za prekop železniškega nasipa. Nato se je v dolžini 16 m izvedla montaža prefabriciranih narivnih temeljev težkih 17 t, spoji so se zabetonirali s hitro vezočim betonom, kateri je dosegel tlačno trdnost C 30/37 v času 12 ur.

Po vezavi betona je nastopila ključna faza – narivanje objekta v dolžini 16 m. Teža objekta je znašala 250 t. Za premik objekta je bila potrebna maksimalna sila 2 x 130 t. Premik objekta je trajal 6 ur.
Po premiku objekta je sledil zasip objekta s kamnitim materialom v količini 800 m3 in vzpostavitev železniške proge v prvotno stanje.

Dela smo pričeli v petek, 7.8. ob 17:00 uri in jih uspešno zaključili v ponedeljek, 10.8. ob 8:00 uri, ko je bil izveden fazni tehnični pregled tirnih naprav, da je lahko zapeljal prvi vlak preko novega objekta.

To je bilo mogoče le s skrbnim planiranjem in izdelavo urnega terminskega plana, kateri je zajemal vse delovne faze v dovoljenem času 64 ur. Sledenje terminskemu planu je narekovalo neprekinjeno delo z angažiranjem velikega števila naše gradbene mehanizacije. Uporabljenih je bilo 5 bagrov goseničarjev velikosti od 8 do 40 t, čelni nakladalec, avtodvigalo nosilnosti 120 t in veliko število kamionov za dovoz materiala. Premik objekta smo izvedli z dvema hidravličnima napenjalkama kapacitete 150 t pri delovnem tlaku do 700 bar. Za višinsko in smerno regulacijo tirnih naprav je bila uporabljena strojna pobijalka, katera je omogočala hitrejše in natančnejše delo.

 

Ob tem pa gre zahvala uigrani ekipi enot RGP Operativa in RGP Mehanizacija, katera je dokazala, da je s profesionalnim in zavzetim delom mogoče realizirati tudi takšne tehnološko in terminsko zahtevne projekte. S tem smo pridobili nove dragocene izkušnje in reference, ki jih bomo vsekakor vnovčili na tovrstnih projektih tudi v prihodnosti.

 

mag. Marko Venta