Projektititle_li=Novice / Družba RGP je pristopila k sanaciji mostu Starše

Družba RGP je pristopila k sanaciji mostu Starše

To seveda ni prvi most, s sanacijo katerega se soočamo v naši družbi. V preteklih letih smo tako izvedli že sanacijo mostu na velenjski promenadi, na novo smo zgradili 200 metrov dolg most v sklopu izgradnje HE Brežice, v prvih mesecih letošnjega leta pa smo zaključili zahtevno sanacijo mostu Markovci.

Most Starše je bil zgrajen v okviru izgradnje elektrarne SD1 v Zlatoličju v sredini 60. let prejšnjega stoletja. Nahaja se na lokalni cesti med naseljema Starše in Prepolje in premošča dovodni kanal elektrarne Zlatoličje. Celotna širina mostu je skoraj 8, širina vozišča pa znaša 6 metrov. Most ima tri polja z razponi med osmi odpora 20,68 metra. Skupna dolžina mostu vključno z dolžinama paralelnih kril znaša nekaj več kot 68 metrov.

Celoten most je v zelo slabem stanju. Bistvene poškodbe na objektu so naslednje:

 • vozišče, hodniki, robni venci, dilatacije, izlivniki in ograje so močni poškodovani,
 • skozi premostitveno konstrukcijo mestoma zamaka (voziščna plošča je brez hidroizolacije),
 • oprema objekta je v slabem do kritičnem stanju (ležišča, dilatacije, ograje, izlivniki),
 • opazne so razjede in luščenje betona na mestih zamakanja,
 • zaradi neustreznega odvodnjavanja ceste so poleg mostu zamočeni in poškodovani tudi krilni zidovi.

Zaradi vsega tega sta se občina Starše in družba DEM odločili za financiranje sanacije tega objekta.

Glede na stanje smo oz. bomo pristopili k naslednjim sanacijskim ukrepom:

 • po pripravljalnih delih (vzpostavitev in zavarovanje gradbišča) smo z objekta odstranili ograjo in vzpenjalne lestve, jeklene konstrukcije smo odstranili z rezanjem, odstranitev asfalta izvajamo s frezanjem;
 • sledila bo sanacija kablov za prednapenjanje;
 • odstranili bomo zaledno steno in krila opornika do temeljev;
 • pripravili bomo začasno konstrukcijo, kamor se odložijo nosilci;
 • izdelali bomo odprtine v prekladni konstrukciji, ki služijo za armiranje in betoniranje prečnika;
 • pristopili bomo k zahtevni sanaciji stebrov na poškodovanih mestih pod in nad vodo;
 • izdelali bomo odprtine v prekladni konstrukciji za armiranje in betoniranje prečnika;
 • sanirali bomo kabelske glave nosilcev;
 • postavili bomo začasne odre pod nosilci, pripravili spodnje površine nosilcev za lepljenje karbonskih lamel in nanos mrežaste tkanine;
 • izvedli bomo betoniranje nove voziščne plošče;
 • pripravili bomo temelje za izdelavo novih zalednih sten in kril opornika in
  izdelali bomo novo hidroizolacije, montirali opremo in izvedli novo prevleko asfalta.

Dela bomo izvedli do novembra tega leta, ko bomo most tudi odprli za promet.

Kot infrastrukturno podjetje skupine HSE trenutno izvajamo več kot trideset zahtevnih projektov, kar pomeni za našo družbo izredno dinamiko del – sanacija mostu Starše je le eden izmed teh izzivov. Pred nami so tudi že novi večji projekti pri izgradnji tretje razvojne osi in na železniški progi Zidani most–Rimske Toplice, na katerih bo družba RGP prisotna s svojim znanjem in resursi.

mag. Marko Ranzinger, vodja Operative